top of page
Jilana Oy: Tietosuojaseloste 

 

 

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen.


Henkilötietojen käsittelytarkoitus sekä oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään homeopaattisten palveluiden tarjoamiseksi. Antamiesi henkilötietojen avulla homeopaatti haastattelee sinua vastaanoton yhteydessä ja valitsee sinulle sopivan homeopaattisen valmisteen.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakastietolomakkeessa antamaasi suostumukseen. Rekisterinpitäjä voi myös käsitellä arkaluontoisia henkilötietojasi (esim. terveydentilaan tai sairauteen liittyviä tietoja), mikäli olet antanut tähän yksilöidyn ja nimenomaisen suostumuksesi asiakastietolomakkeessa. Rekisterinpitäjä kerää henkilötietojasi ainoastaan suoraan sinulta.

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Jos kuitenkin päätät peruuttaa suostumuksesi tai olla antamatta henkilötietojasi, emme voi tarjota sinulle homeopaattisia palveluita.

 


1. Rekisterinpitäjä 
 

Jilana Oy

 

Yhteystiedot: 
Ohdakkeentie 8
06100 Porvoo


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Jilana Oy / Anneli Lehtonen
Ohdakkeentie 8
06100 Porvoo
0405737328
annelilehtonen22@gmail.com 

 
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

 

Tietosuojavastaava

Anneli Lehtonen
Ohdakkeentie 8
06100 Porvoo
0405737328 
annelilehtonen22@gmail.com


 

2. Rekisteröidyt 
 

 • Tallennamme asiakasrekisteriin asiakastiedot.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 


Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen 

 • palveluistamme kertominen 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot 


Yhteystiedot 

 • nimi 

 • osoite 

 • sähköposti 

 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • Homeopaatin vastaanotolla tallennettu haastattelutieto, joka saattaa sisältää arkaluonteista tietoa. Näitä tietoja käytetään vain hoidon määrittelemiseen.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet 


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 

 

Anneli Lehtonen
Ohdakkeentie 8
06100 Porvoo
0405737328 
annelilehtonen22@gmail.com

 

Tarkastusoikeus: 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  


Suoramarkkinointikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 


Poisto-oikeus:

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html]. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 


Valitusoikeus:

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html], jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 


Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Jilana Oy:n ulkopuolelle.  
 

7. Käsittelyn kesto 

 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 • Henkiötiedot poistetaan rekisteristä 2 kk asiakkuuden päättymisen jälkeen.

 

8. Henkilötietojen käsittelijät 
 

Rekisterinpitäjä on ainoa, joka käsittelee henkilötietoja.
 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

bottom of page